dilluns, 21 de juliol de 2008

Moció per a la declaració de fill predilecte de la Garriga

Moció que presenten els grups municipals de Convergència i Unió de la Garriga i Esquerra Republicana de Catalunya de la Garriga, sol·licitant la declaració de fill predilecte a favor de Mn. Jordi Mas i Castells.
Atès que Mn. Jordi Mas, el 1960, en sortir del seminari, va decidir realitzar la seva tasca al Camerun i que ha treballat de manera incansable durant 48 anys deixant la seva petja arreu.
Atès que és un garriguenc tossut i perseverant, que ha lluitat per solucionar les necessitats més bàsiques de les persones: l’aigua, la salut i l’educació. I en aquest sentit ha deixat centenars de pous d’aigua, ha ajudat a engegar centres sanitaris i també escoles, en una de les zones més pobres de l’Àfrica negra.
Atès que la seva tasca i treball l’ha dirigit als més necessitats sense prejudici de la seva religió, treballant sempre per al desenvolupament de les persones i llur educació.
Atès que la seva tasca ha anat molt més enllà que la de simple missioner, convertint-se en un cooperant més i exemple per als cooperants que treballen a la zona;
Atès que és un referent de la lluita contra la pobresa i la desigualtat, i ha destacat també en l’àmbit de la promoció de la dona. No en va ha afirmat molts cops que “les dones són el futur de l’Àfrica”;
Atès que la seva opció és de restar al Camerun “fins que faci nosa” malgrat la seva avançada edat;
Atès que Mn. Jordi Mas i Castells va rebre el premi de Cooperació Internacional per al Desenvolupament Humà que atorga el Consell Comarcal del Vallès Oriental per la tasca que està duent a terme des de fa més de 40 anys al Camerun;
Atès la importància del personatge que pot ser un gran exemple de valors positius i que aquí a la Garriga, tot i ser conegut, ha passat una mica desapercebut.
Atès que massa sovint els ciutadans i ciutadanes del que se’n diu el primer món vivim d’esquena a les realitats i necessitats de zones on la pobresa extrema els limita l’assoliment de les necessitats més elementals i bàsiques;
Atès Mn. Jordi Mas ha esdevingut un referent per a molts garriguencs d’entrega i dedicació a la lluita contra la desigualtat i la pobresa en una de les zones més pobres i castigades de l’Àfrica;
Per aquests motius el Plenari de l’Ajuntament de la Garriga acorda:
Iniciar l’expedient administratiu corresponent per tal que Mn. Jordi Mas i Castells sigui declarat fill predilecte de la Garriga i se li faci un acte públic de reconeixement i d’agraïment.

Meritxell Budó i Pla, regidora portaveu Grup Municipal CIU
Oriol Ramon i Mimó, regidor portaveu Grup Municipal ERC